0162 22 4010    064 906 5454   
Arogya spa massage

Een opkikker voor Lichaam en Geest.

Geachte heer / mevrouw,

Het Covid-19 (Corona) virus houdt iedereen bezig. Zoals u wellicht al vernomen heeft zullen wij vanaf maandag 11 mei open gaan. We maken alleen afspraken met mensen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM.

U kunt geen afspraak maken als u behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:  

⭕afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen; ⭕chronische hartaandoeningen; ⭕diabetes mellitus (suikerziekte); ⭕ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie; ⭕verminderde weerstand tegen infecties:

- door medicatie voor auto-immuunziekten,
- na orgaantransplantatie,
- bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
- bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
- bij chemotherapie en/of bestraling van kankerpatiënten;
- een hiv-infectie (in overleg met behandelaar).

U kunt geen afspraak maken als u (of een huisgenoot) één van onderstaande klachten heeft:

a. (neus)verkoudheid
b. hoesten, kuchen of niezen
c. loopneus
d. keelpijn
e. verhoging ( tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)
f. kortademigheid
g. hoofdpijn
h. branderige ogen
i. moeheid
j. je ziek voelen
k. diarree

Pas nadat u 24 uur klachtenvrij bent kunt u een afspraak maken

Met vriendelike groet

Arogya spa & massage


.

Promotie 2021-2022

Quick & Fit


Gezichtbehandeling


Nieuw combinatie.